learn more

Timo Kauniston kotisivut

Terve. Ja tervetuloa sivuilleni. Olen Timo Kaunisto Alastarolta Varsinais-Suomesta. Olen valtuutettuna Loimaan valtuustossa. Näiltä sivuilta löydät kirjoittamiani kolumneja ja kannanottoja. Politiikan tapahtumista ja muistakin ajatuksistani voit lukea päiväkirjastani.

learn more

Uusiutuvilla luonnonvaroilla työpaikkoja Suomeen

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja lisää veronmaksajia. Meillä ei ole öljyä, mutta meillä on paljon enemmän. Metsien, peltojen ja vesiemme luonnonvaroja hyödyntämällä voimme luoda kaivattuja työpaikkoja. Kymmenessä vuodessa tälle osaamiselle luodaan jopa 100.000 uutta työpaikkaa. Samalla huolehdimme tasapainoisen, kestävän Suomen rakentamisesta.

learn more

Kuntien on parannettava yhteistyötään

Kunnat vastaavat julkisten palvelujen tuottamisesta: terveydenhoidosta, kouluista ja sosiaaliavusta. Palvelut kallistuvat kun Suomi ikääntyy. Palvelut on tehtävä tuottavammin. Tuottavuus tarkoittaa ennen kaikkea tietotekniikan parempaa hyödyntämistä.

learn more

Vanhustyö paremmaksi

Suomi vanhenee. Seniorisuomalaisissa on paljon voimaa suomalaisille perheille ja talouden pyörien pyörimisille. Meidän on kyettävä tarjoamaan hyvän elämän mahdollisuudet myös ikääntyville. Emme voi sivuuttaa yksinäisyyden ja syrjäytymisen uhkaa.

learn more

Betonipolitiikka on torjuttava

Betonipoliitikot ovat jälleen heränneet henkiin. Suurten kaupunkien sinipunavoimat haluavat tiivistää Suomen muutaman taajaman ympärille. Omakotitalosta tehdään ilmastopolitiikan kirosana ja kaupunkien gryndereille ohjataan uutta, ahdasta rakennettavaa.

learn more

Vino energiapaketti – jääviydet selvitettävä

Keskustan vihreä vappu

Savonlinna 1.5.2010 kello 11.00

Vino energiapaketti – jääviydet selvitettävä

Hallituksen esitys tulevaisuuden energiapaketiksi on sisäisesti hyvin ristiriitainen. Euroopan unionin sisäisen taakanjaon mukaisesti puun ja muun uusiutuvan energian osuutta ollaan lisäämässä vajaaseen 40 prosenttiin. Tämä tapahtuu lähinnä kaukolämpötuotannossa ja korvaamalla kivihiiltä lauhdesähkön tuotannossa. Myös puusähkölle annetaan vaihtuva syöttötariffi, jolla tuotetun sähkön hintaa saadaan kilpailukykyiseksi.

Tarve uusiutuvan energian lisäykseen nostaa puuhakkeen käytön yli kaksinkertaiseksi nykyisestä. Myös tuulisähkön osuus moninkertaistuu. Vaikka pelletin ja erityisesti biokaasun mahdollisuudet jäävät tässä paketissa erittäin vaatimattomiksi niiden potentiaaliin nähden, voidaan askelta kohti uutta biotaloutta pitää melkoisena loikkana. Keskustan asema vihreiden elinkeinojen johtavana, pitkän linjan puolustajana näkyy erittäin selkeästi tässä esityksen osassa.

Biopaketti kuitenkin himmenee takin sijasta tuluskukkaroksi sen tosiasian rinnalla, että maahan ollaan kahden uuden ydinvoimalaluvan myötä rakentamassa selkeästi ylijäämäinen sähköntuotantokapasiteetti. Kun vielä Kokoomus uhoaa lätkäisevänsä seuraavalla vaalikaudella Fortumille kolmannen uuden luvan, on markkinoilla 15-20 vuoden kuluttua uraanisähkön monopoli. Silloin bioenergialle jäisi vain hajanainen lämmitys- ja säätöenergiantuottajan rooli.

Energiapaketti onkin erittäin vino. Hallitus itsekin arvioi, että uraanisähkön osuus nousee lähelle 60 prosenttia kulutuksesta. On myös hyvin outoa, että työvoima- ja elinkeinoministeriö nieli metsäteollisuuden uudet kulutusarviot sellaisenaan päätösprosessiin viime päivinä. Arvion taustalla on ennuste paperi- ja kartonkiteollisuuden uudesta noususta. Kuvaavaa on, että riippumaton Metsäntutkimuslaitos näkee tämän kulutusennusteen lähes tyystin päinvastaisen suuntaisena.

Eduskunnassa päätös ydinvoimalaluvista on perinteisesti ollut jokaisen edustajan omantunnon asia. Ryhmäpäätöksiä ei ole tehty. Näin on sovittu nytkin hallituskauden alussa. Hallituksen esityksen jälkeen hallitusryhmiä, erityisesti omaa ryhmääni Keskustaa on piiskattu sellaisenaan esityksen taakse.

Ryhmäpäätös varmaankin helpottaisi ydinvoimalobbareiden asiaa, mutta ei noudata sovittujen pelisääntöjen henkeä. Ydinturvalakiin sisältyy velvoite arvioida lupapäätöksissä myös ydinjätteen sijoitusasia yhteiskunnan kokonaisetua arvioitaessa. Esitetyt aikomukset ja näytöt jätteiden turvallisesta sijoituksesta kahden uuden laitoksen osalta ovat vielä kyseenalaisia. Myös tämä on erittäin vakavasti otettava arviointikohde lupapolitiikasta päätettäessä.

Eduskuntaa tuleekin kunnioittaa korkeimpana päätöksentekijänä tässä asiassa. Edustajien on saatava tehdä päätöksensä ja puntarointinsa rauhassa. Talousvaliokunnan sosialidemokraattisen puheenjohtajan Jouko Skinnarin sanelema aikataulu – eli päätös valmiiksi ennen juhannusta – on riippumatonta kansanvaltaa aliarvioivaa SAK-demokratiaa.

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö kiinnitti viikolla huomiota vakavaan asiaan eli edustajien mahdollisiin kytkentöihin ydinvoimapäätöksen suhteen. Politiikan ylle laskeutunut korruptioepäilyjen varjo tulee kokonaan lakaista pois alistamalla jääviysasia perustuslakivaliokunnan selvitettäväksi. Päätöksen on tältäkin osin perustuttava aitoon avoimuuteen.

En pelkää, että tällä menettelyllä avattaisiin loputon polku edustajien jääviystulkintojen suhteen. Päätös uusista luvista kohdistuu niin selkeästi yhteen toimialaan ja omistajuuteen, että sen vaikutuspiiri lienee varsin selkeästi rajattavissa. Jo pelkkä asian tutkiminen ja pohdinta selventäisi ja hälventäisi epäilyksiä. Uutta, avointa poliittista kulttuuria ei ole syytä vastustaa ainakaan niissä puolueissa, joiden perimässä on aina ollut kansanvallan puolustaminen.

Ei Kommentteja

Ole hyvä ja ota kantaa!

Kommentoi