learn more

Timo Kauniston kotisivut

Terve. Ja tervetuloa sivuilleni. Olen Timo Kaunisto Alastarolta Varsinais-Suomesta. Olen valtuutettuna Loimaan valtuustossa. Näiltä sivuilta löydät kirjoittamiani kolumneja ja kannanottoja. Politiikan tapahtumista ja muistakin ajatuksistani voit lukea päiväkirjastani.

learn more

Uusiutuvilla luonnonvaroilla työpaikkoja Suomeen

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja lisää veronmaksajia. Meillä ei ole öljyä, mutta meillä on paljon enemmän. Metsien, peltojen ja vesiemme luonnonvaroja hyödyntämällä voimme luoda kaivattuja työpaikkoja. Kymmenessä vuodessa tälle osaamiselle luodaan jopa 100.000 uutta työpaikkaa. Samalla huolehdimme tasapainoisen, kestävän Suomen rakentamisesta.

learn more

Kuntien on parannettava yhteistyötään

Kunnat vastaavat julkisten palvelujen tuottamisesta: terveydenhoidosta, kouluista ja sosiaaliavusta. Palvelut kallistuvat kun Suomi ikääntyy. Palvelut on tehtävä tuottavammin. Tuottavuus tarkoittaa ennen kaikkea tietotekniikan parempaa hyödyntämistä.

learn more

Vanhustyö paremmaksi

Suomi vanhenee. Seniorisuomalaisissa on paljon voimaa suomalaisille perheille ja talouden pyörien pyörimisille. Meidän on kyettävä tarjoamaan hyvän elämän mahdollisuudet myös ikääntyville. Emme voi sivuuttaa yksinäisyyden ja syrjäytymisen uhkaa.

learn more

Betonipolitiikka on torjuttava

Betonipoliitikot ovat jälleen heränneet henkiin. Suurten kaupunkien sinipunavoimat haluavat tiivistää Suomen muutaman taajaman ympärille. Omakotitalosta tehdään ilmastopolitiikan kirosana ja kaupunkien gryndereille ohjataan uutta, ahdasta rakennettavaa.

learn more

Keskustan Keski-Suomen piirikokouksessa 30.10.2010

Keskustan Keski-Suomen piirikokouksessa 30.10.2010

Pakkokeskittäminen kaupunkeihin on torjuttava

Asuntoministeri Jan Vapaavuori asettama asumista ja ilmastonmuutosta pohtinut työryhmä päätyi jyrkkiin mutta erittäin kiistanalaisiin johtopäätöksiin. Tämä ERA 17 –työryhmä esittää, että asumista ryhdyttäisiin kaavoittamalla keskittämään kaupunkikeskuksiin. Samalla luotaisiin erilaisia palveluvyöhykkeitä, joissa kunnalliset palvelut ja yhteiskunnan muut toimenpiteet maksaisivat sijainnista riippuen.

Työryhmän mielestä kaupunkien ympärille siis piirrettäisiin rajat, jonka ulkopuolelle ei enää taattaisi vesijohtoja tai koulukyytejä.

Suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä tunnusmerkkejä on aina ollut valinnan vapaus. Suomalaisilla on oikeus valita uskonto, puolue tai puoliso, jopa se ajaako polkupyörällä vai autolla. Asuntoministerin tilaamalla tiellä ollaan astumassa uudenlaiseen totalitarismin maailmaan. Nyt yhteiskunta päättäisi, missä sinun sopii asua – ja millä tavalla.

Esitystä perustellaan ilmastonmuutoksella. Vapaavuoren mukaan asunnot aiheuttavat 42 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Ministeri ei kuitenkaan ole jaotellut missä ja miten päästöt syntyvät. Esimerkiksi suomalaisen tuoreen tutkimuksen mukaan kerrostalojen lämmittäminen vie asuinneliötä kohti enemmän energiaa kuin pientaloneliön lämmittäminen. On myös muistettava, että asuntokanta uusiutuu erittäin hitaasti, vain noin prosentin vuodessa.. Vaikka kaikki pientalot purettaisiin ja asukkaat pakkosiirrettäisiin kaupunkeihin, kestäisi vuosikymmenten ajan, jotta tällä politiikalla voitaisiin vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tie on toivottoman hidas ja ajatuksenakin vastenmielinen.

Tällainen esitys on jyrkästi ja määrätietoisesti torjuttava. Keskusta ei tule olemaan mukana sellaisessa hallituksessa, joka siirrättää kansalaisensa kaupunkeihin ja kiristää piikkilankaa ympärille.

Keskustan malli on hajakeskitettyjen, vihreiden taajamien verkosto. Tällaisessa maailmassa yhdistyvät uudenlainen ekotehokkuus, uusiutuvan energian tuotanto ja ihmisen kokoinen elämä.

Oecd:n tuoreen selvityksen mukaan tulevaisuus on hajallaan. Kaupungit kasvavat liian suuriksi, jolloin monet niiden huoltoon ja ylläpitämiseen tarvittavat toimet – kuten ruoan ja energian sekä jätteiden kuljetus – muodostuvat aivan liian kalliiksi ja hankaliksi toteuttaa. Talousjärjestö arvioikin, että ekotehokas ja hajautettu asuminen tulee vahvasti takaisin.

Suomessa tullaan yhteiskuntarakenteen tiivistämisajatuksissa selvästi jälkijunassa. Meille on muodostunut sitkeä kaavoittajien ja suunnittelijoiden koulukunta, joiden ajatukset ovat hevosvetoiselta ajalta. Ilmastonmuutos haastaa tämän ajattelun. Ymmärrän hyvin rautatieliikenteen voiman autoilun korvaajana suuremmissa keskuksissa, mutta Suomi on laaja ja monimuotoinen maa. Liikkumisen ja kuljetusten logistiikkaa ei kerta kaikkiaan voida rakentaa vain raiteiden varaan. Jo pelkästään laaja luonnonvarojemme hyödyntäminen – tuoreimpana esimerkkinä kaivostoiminnan lupaava kasvu monikymmenkertaiseksi – vaatii asutuksen ja liikkumisen vapautta ja laajuutta.

On myös selvää, että asumisen energiatehokkuus muuttuu ratkaisevasti lähitulevaisuudessa. Kun nyt talojen lämmitys kuluttaa runsaasti energiaa, on tulevaisuuden mallina energiaa tuottava plustalo. Tämän mahdollistavat katoille sijoitettavat tehokkaat aurinkopaneelit, pientuulivoimalat , maa- ja ilmalämpöpumput, lähimetsien hyödyntäminen ja ennen kaikkea rakentamisen energiatehokkuus. Ekologisen autoilun kilpailukyky korostuu biodieselin ja muiden kehittyvien, uusiutuvien polttoainejakeiden myötä.

Keskusta ajaa voimakkaasti sellaista vihreän talouden yhteiskuntaa, joka hyödyttää paitsi teollisuutta ja palveluja, myös jokaista suomalaista kuluttajana ja kansalaisena. Me sanoudumme jyrkästi irti ilmastonmuutoksen torjunnan toimeenpanon pakkokeinoista. Me uskomme kannustimien ja henkilökohtaisten kustannussäästöjen polkuun. Maailman pelastaminen alkaa kotoa, omalta tontilta ja keittiön pöydän vierestä. Teoriaherrojen kamarifilosofia ei meille tuo työtä, tulevaisuutta ja uutta vaurautta.

On myös kysyttävä, ketä asumisen rajoittaminen hyödyttää? Vastaus on ilmeinen: suuria rakennusliikkeitä. Perinteisesti kaavoitukseen ja rakentamiseen on liittynyt myös poliittista päätöksentekoa vauhdittava rahoitus. Eikö media haista tässä lainkaan palaneen käryä?

Ei Kommentteja

Ole hyvä ja ota kantaa!

Kommentoi