learn more

Timo Kauniston kotisivut

Terve. Ja tervetuloa sivuilleni. Olen Timo Kaunisto Alastarolta Varsinais-Suomesta. Olen valtuutettuna Loimaan valtuustossa. Näiltä sivuilta löydät kirjoittamiani kolumneja ja kannanottoja. Politiikan tapahtumista ja muistakin ajatuksistani voit lukea päiväkirjastani.

learn more

Uusiutuvilla luonnonvaroilla työpaikkoja Suomeen

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja lisää veronmaksajia. Meillä ei ole öljyä, mutta meillä on paljon enemmän. Metsien, peltojen ja vesiemme luonnonvaroja hyödyntämällä voimme luoda kaivattuja työpaikkoja. Kymmenessä vuodessa tälle osaamiselle luodaan jopa 100.000 uutta työpaikkaa. Samalla huolehdimme tasapainoisen, kestävän Suomen rakentamisesta.

learn more

Kuntien on parannettava yhteistyötään

Kunnat vastaavat julkisten palvelujen tuottamisesta: terveydenhoidosta, kouluista ja sosiaaliavusta. Palvelut kallistuvat kun Suomi ikääntyy. Palvelut on tehtävä tuottavammin. Tuottavuus tarkoittaa ennen kaikkea tietotekniikan parempaa hyödyntämistä.

learn more

Vanhustyö paremmaksi

Suomi vanhenee. Seniorisuomalaisissa on paljon voimaa suomalaisille perheille ja talouden pyörien pyörimisille. Meidän on kyettävä tarjoamaan hyvän elämän mahdollisuudet myös ikääntyville. Emme voi sivuuttaa yksinäisyyden ja syrjäytymisen uhkaa.

learn more

Betonipolitiikka on torjuttava

Betonipoliitikot ovat jälleen heränneet henkiin. Suurten kaupunkien sinipunavoimat haluavat tiivistää Suomen muutaman taajaman ympärille. Omakotitalosta tehdään ilmastopolitiikan kirosana ja kaupunkien gryndereille ohjataan uutta, ahdasta rakennettavaa.

learn more

Kaavoitus keskittäisi jälleen

MTK-Laitilan Sadonkorjuujuhla 25.10.2009

Timo Kaunisto
Kansanedustaja
050-512 1886

Kaavoitus keskittäisi jälleen

40 vuotta sitten Suomea ajettiin kaupunkeihin kovin keinoin: tavoitteena oli teollistaa ja urbanisoida maa.

Sama urbaani keskittämisen kaipuu näkyy jälleen yhteiskuntasuunnittelijoiden otteessa. Tällä kertaa sitä perustellaan ilmastonmuutoksella tai Itämeren suojelulla. Sitä kutsutaan häveliäästi nimellä “yhteiskuntarakenteen eheyttäminen” vaikka sen taustalla on ajatus metropolien ja suurten kaupunkiseutujen ylivallasta vanhakantaisen maaseutuelämän kustannuksella.

Suunnittelijoiden pöydällä jokainen yksittäinen asumus on suuri uhka Itämeren ravinnekuormitukselle. Heidän mielestään työmatkat pitäisi mieluiten pystyä hoitamaan julkisella liikennemuodolla ja talojen tulisi kuulua kaukolämmön piiriin. Pienenä myönnytyksenä nähdään vain radanvarsien tuleva kasvukehitys, sillä sähköjuna on kestävän kehityksen apostoli tuhlailevan traktorikulttuurin kyllästämissä maakunnissa.

Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi juuri hyväksyttävänä olevassa Varsinais-Suomen maakuntakaavassa. Vastalauseista huolimatta arkkitehtien kynät eivät piirrä laajempaa palvelutoimintaa mahdollistavia kaavamerkintöjä 8-tien varteen tai Loimaan seudulle: ne pitäisi jättää Turun ja sen liittolaisten elinkeinoelämän riemuksi.

On pakko sanoa, että erityisesti tässä maaseudulla asumisen alasajossa ovat aktiivisia kokoomuksen ja vihreiden poliitikot. Kokoomuksen helsinkiläisiltä kansanedustajilta on tullut tällä kaudella runsaasti maaseudun yrittäjyyttä ja mahdollisuuksia kaventavia lakiesityksiä. Vihreiden leipälajina on kiskoa väki kyliltä taajamiin uusilla elämistä kallistuttavilla maksuilla ja veroilla tai kaavavaatimuksia kiristämällä.

Viime viikolla eduskunta keskusteli hallituksen tulevaisuusselonteosta. Siinä määriteltiin kehityspolkuja ilmastonmuutosta torjuvalle Suomelle. On tärkeää huomata, että maaseutu ja hajautettu biotalous on siinä erittäin tärkeässä osassa. Monilta on jäänyt noteeraamatta, että hallituksen mielestä uusiutuvan energian osuus vuoden 2050 Suomessa on vähintään 60 prosenttia. Tämä avaa huikeita näkymiä maaseudun uudelle elinkeinotoiminnalle. On kysyttävä, miten vihreät ja kokoomus aikovat edistää näitä ilmastotavoitteita, jos nyt lyhytnäköisellä keskittämisajattelulla ajetaan maaseudun osaaminen ja elinvoima nollatasolle?

Ei Kommentteja

Ole hyvä ja ota kantaa!

Kommentoi