learn more

Timo Kauniston kotisivut

Terve. Ja tervetuloa sivuilleni. Olen Timo Kaunisto Alastarolta Varsinais-Suomesta. Olen valtuutettuna Loimaan valtuustossa. Näiltä sivuilta löydät kirjoittamiani kolumneja ja kannanottoja. Politiikan tapahtumista ja muistakin ajatuksistani voit lukea päiväkirjastani.

learn more

Uusiutuvilla luonnonvaroilla työpaikkoja Suomeen

Suomi tarvitsee uusia työpaikkoja ja lisää veronmaksajia. Meillä ei ole öljyä, mutta meillä on paljon enemmän. Metsien, peltojen ja vesiemme luonnonvaroja hyödyntämällä voimme luoda kaivattuja työpaikkoja. Kymmenessä vuodessa tälle osaamiselle luodaan jopa 100.000 uutta työpaikkaa. Samalla huolehdimme tasapainoisen, kestävän Suomen rakentamisesta.

learn more

Kuntien on parannettava yhteistyötään

Kunnat vastaavat julkisten palvelujen tuottamisesta: terveydenhoidosta, kouluista ja sosiaaliavusta. Palvelut kallistuvat kun Suomi ikääntyy. Palvelut on tehtävä tuottavammin. Tuottavuus tarkoittaa ennen kaikkea tietotekniikan parempaa hyödyntämistä.

learn more

Vanhustyö paremmaksi

Suomi vanhenee. Seniorisuomalaisissa on paljon voimaa suomalaisille perheille ja talouden pyörien pyörimisille. Meidän on kyettävä tarjoamaan hyvän elämän mahdollisuudet myös ikääntyville. Emme voi sivuuttaa yksinäisyyden ja syrjäytymisen uhkaa.

learn more

Betonipolitiikka on torjuttava

Betonipoliitikot ovat jälleen heränneet henkiin. Suurten kaupunkien sinipunavoimat haluavat tiivistää Suomen muutaman taajaman ympärille. Omakotitalosta tehdään ilmastopolitiikan kirosana ja kaupunkien gryndereille ohjataan uutta, ahdasta rakennettavaa.

learn more

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla vihdoin päätökseen

Muoviteollisuus ry:n eilen julkaisemassa tiedotteessa eritellään jätevesiasetuksen muutoksen vaikutuksia niin kattavasti, että haluan jakaa tämän tiedotteen luettavaksi myös omilla sivuillani.

“Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän asiantuntijat pitävät hyvänä ja riittävänä eduskunnan uutta Ympäristönsuojelulain muutosehdotusta liittyen talousjätevesien käsittelyyn viemäriverkostojen ulkopuolella.

Lainlaatija onnistui rakentamaan alkuperäisen asetuksen hengen mukaisen lakiehdotuksen rationaalisin muutoksin ja kohtuullisella aikataululla. Lakimuutosehdotuksessa painotetaan selkeästi ympäristöllisesti herkkien alueiden tärkeyttä jätevesien asianmukaisessa käsittelyssä. Näiden alueiden ulkopuolella käsittelytasona olisi sama, kuin asetuksessa aiemmin lievennetyillä alueilla vaadittiin. Muutos ei siis ole suuri, mutta asioiden käsittely ja hoitaminen käytännössä helpottuu ja selkeytyy merkittävästi. Lain tekstistä huokuu henki, jossa tärkeimpänä asiana on ympäristön tilan parantaminen kokonaisuutena.

Puhdistamotyöryhmä pitää oikeusvarmuuden ja yleisen lain kunnioituksen kannalta välttämättömänä, että tämä lakimuutos nyt viipymättä annetaan ja saatetaan maassamme voimaan. Vain se tervehdyttäisi kaoottiseksi ajautuvan tilanteen ja estäisi yksittäisiä toimijoita ja tarkoitushakuisia ryhmiä käyttämästä tätä onnetonta nykytilaa hyväksi, ympäristön kustannuksella. Nykytasoisilla laitteilla voidaan toteuttaa asukkaille kohtuulliset ja toimivat puhdistusjärjestelmät. Kantamme on yhtenevä lainsäätäjän kanssa siitä, että maapuhdistamoilla tulee olemaan edelleen suuri rooli järjestelmän valinnassa. Tulkinta, jossa maapuhdistamo ilman lisäfosforin poistoa, soveltuu käyttöön normaalin käsittelyn alueella, on perusteltu. Se säästää asukkaiden investoinneista alustavien arvioiden mukaan useita kymmeniä miljoonia euroja.

Mielestämme lakimuutos on haja‐asutusalueen asukkaalle kohtuullinen. Se kohentaa hänen sekä hänen ympäristönsä tilaa selvästi. Edelleen laissa on annettu humaani mahdollisuus iäkkäille ja vähätuloisille saada lisäaikaa ja/tai lievennyksiä toimenpiteisiin. Keskimääräiset kokonaiskustannukset lienevät noin 5000 euron luokkaa, laitteiden osalta n 3000 euroa. Monessa kiinteistössä nykyinen järjestelmä voi olla sellaisenaan jo riittävä tai sitä voi pienin muutoksin parantaa riittäväksi. Julkisuudessa on liikkunut pahasti virheellisiä tietoja niin rakennuskustannuksista kuin saneerausta vaativien kiinteistöjen määrästäkin. Kaikki viivyttely ja epäröinti kasvattavat tätä väärän informaation virtaa kentällä. Suomalaiset varmuudella haluavat käsitellä tuottamansa jätevedet ympäristöään ja vesistöjä suojellen.

Puhdistamotyöryhmä on vastuullisten valmistajien yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuna Jita Oy, KWH Pipe Oy, Wavin‐Labko Oy, Pipelife Finland Oy sekä Uponor Suomi Oy. Yritykset ovat suomalaisia alan pitkäaikaisia ja vastuullisia toimijoita. Puhdistamoryhmä on koko 2000‐ luvun työskennellyt jätevesiasetuksen toimeenpanoa tukien. Olemme investoineet ja kehittäneet laitteita sekä kouluttaneet suunnittelijoita ja asentajia satamäärin. Laitteitamme on asennettu kymmeniä tuhansia kappaleita ympäri Suomea, tarjoten työtä paikallisille kauppiaille ja urakoitsijoille.

Helsingissä 8.2.2011
Muoviteollisuus ry
Vesa Kärhä
Toimitusjohtaja”

Ei Kommentteja

Ole hyvä ja ota kantaa!

Kommentoi